– Dette vedtaket gjer at Vestland kan starte å kutte utslepp frå hurtigbåtane allereie i 2024

foto
Frå venstre; Aleksander Øren Heen (gruppeleiar Sp), Natalia Golis (fylkesvaraordførar og gruppeleiar MDG), Trude Brosvik (gruppeleiar KrF), Jannicke B. Clarke (leiar hovudutval for Samferdsle og mobilitet), Silja Ekeland Bjørkly (gruppeleiar Høgre), Anne Gine Hestetun (gruppeleiar Ap), Alfred Bjørlo (fylkesutvalsmedlem Venstre) og Marthe Hammer (gruppeleiar SV). Foto: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune