Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

foto
Anfinn Sjåstad (Frp) meiner Stad kommune bør kjøpe tenester og kompetanse frå Nordfjord Havn for å vere best mogleg rusta til Stad skipstunnel kjem. Eit arbeid han meiner kommunen så langt ikkje har kontroll på. Her med Elisabeth Irene Hoel (Frp) og Ronald Dalsbø (KrF). Foto: Marianne S. Rotihaug