Meiner kommunen er for dårleg budd om skipstunnelen kjem

foto