– Mange meiner at regulering av bruene når det er kraftig vind er for streng

foto