No skal grunneigarar, fiskarar og kommune snakke saman om bruk av denne kaia som fiskerihamn

foto