Har 450.000 å dele ut til lokale 4H-klubbar. No oppmodar dei alle om å søke

foto
4H Sogn og Fjordane har i år fått 450.000 kroner i gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. – Vi oppmodar 4H-klubbane til å søke, og det er fylkesstyret som vurderer søknadane og tildeler midlar, seier dei. Illustrasjonsbildet er frå Troda 4H i Davik, Bremanger. Foto: privat