foto
Henriette Holter har ti år bak seg som meklar i Oslo. Etter å ha blitt bitt av surfebasillen, pendla ho til Stadlandet fleire gonger for året for å halde på med hobbyen sin. Til slutt hoppa ho i det og flytta vestover for å bu også. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Henriette valde vekk storbyen for eit liv med meir fridom i kvardagen. Og ikkje minst surfing