Vi lage snuplass ved barnehage og etablere fartsdemparar og 30-sone på skuleveg

foto