Sjå kven som har blitt vald inn i dei lokale sokneråda og i bispedømerådet

foto