Vil skyte hjort for å sleppe skadar på slåttemarka

foto
Mykje skade på slåttemark og innmarksbeita på Barekstad, er argumentet til ein grunneigar på Stadlandet for å søke om tidleg fellingsløyve på hjort. Foto: Erling Wåge