Elevar sank ned i gjørme: Klarte ikkje komme seg opp på eiga hand