Fylkesdirektøren har no forklart seg for kontrollutvalet etter varslingssaka ved MVS