Sju vil jobbe med lønn og personal i kommunen

foto
Stillinga som løns- og personalmedarbeidar i stabseining for personal og kommunikasjon i Stad kommune har fått sju søkarar. Foto: Erling Wåge