Kinn-budsjettet: Må redusere med 35 årsverk, og ny barneskule, rådhus, badeanlegg, fotballhall og gymsal må vente

foto