No begynner ambulansediskusjonen i Helse Førde

foto