No begynner ambulansediskusjonen i Helse Førde

foto
Helse Førde sitt styre behandlar i dag saka om ambulanseordning i ytre Bremanger som del av helseføretaket sitt forslag til ny prehospital plan. Foto: Gjert Myrestrand