Utanlandsk vogntog stansa i over 80 km/t gjennom bustadområde