Vil inngå intensjonsavtale for å sikre seg areal til å kunne bygge basseng ved hotellet

foto
Det er den gamle hotelltomta øvst i bilde kommunen ønsker å kjøpe. Foto: Bjørn Erik Drabløs