Eldrerådet set nedlegginga av kjøkkenet på agendaen i møte i dag

foto