Skal løfte saka i Stortinget og utfordre regjeringa etter budsjettendringane: – Det her skal ikkje gå stilt føre seg

foto