Formannskapet vil lyse ut anbud på skolen før høsten

foto