– Dette er ikke bare Norges, men verdens beste opplæringsfartøy