Bygda har like høg eigedomsskatt som den største byen – det vil partiet gjere noko med