Benken ble gravd opp, så ned – og nå er den gravd opp igjen