«Hans» satte en stopper for bussavgangene: Nå er de tilbake til normalen