Tre av fire kan rekne med å kome inn på førstevalet sitt

foto