No kan innbyggjarane kome med innspel til arealplanen: – Vi tek i mot smått og stort

foto