Meiner Sp ikkje skal måtte ta heile ansvaret for at Kinn består

foto