Brukar over 400.000 kroner på å sikre svømmeopplæring til barna i ytre

foto