Forekomsten forventes å tredobles innen 2050 – nå blir det konferanse om Alzheimer