Vil fylle ut 6.150 kvadratmeter i sjøen til industriareal