Politikarane ville bruke av sparekontoen – kommunedirektøren var ikkje begeistra