– Søkartala viser at det ikkje er låg søking. Talet elevplassar burde aukast for å møte næringa sitt behov