Politikarane kjem til skulen: – Vi vil vise kva skulen betyr for elevane og næringslivet