Vil rydde opp i sentrum: Fjernar parkeringsplassar og skapar større plass til det sosiale