Sender geolog for å sjekke tunnelen etter to steinras – kan bli ventetid