– Det vil være svært utfordrende å klare seg med dagens kapasitet inntil ny institusjon står klar