Sju vil bli leiar på legekontoret: Sjå kven som har søkt