Har levert sine siste dagsturhytter: Men er ikkje uroa for å gå tomme for arbeid

foto