Har fått 18 søkere til lederstilling – sju er unntatt offentlighet