Mener det var lovlig å legge ned Bryggja omsorgssenter