Hva skal symbolisere kommunen? Dette skal nå besvares

foto