Unike funn frå fortida aukar prislappen på vassverket med 1 million