Fiske- og fangstlærar sa opp jobben – kan ikkje garantere for elevane sin tryggleik på nytt skuleskip