Den populære benken lå begravd i sanden. Johannes tok på seg redningsoppdraget