Stiller nye kritiske Vingen-spørsmål til regjeringa