«Måløys svar på Fløyen» skal stå ferdig neste sommer

foto