Reknar med at det vil vere fleire i partiet som ønsker å stille som ordførarkandidat neste haust

foto