Lene starta selskap i juli. Det gjorde også 20 andre

foto