Disse lokale ferjesambandene blir gratis fra i sommer

foto
Den nye og elektriske Barmøyferja trafikkerer ett av to ferjesamband i Nordfjord som blir gratis fra 1. juli. Foto: Frithjof Silden