976 millioner kroner til fylkeskommunene i koronakompensasjon

foto
Smittevernstiltakene har ført til store utgifter for fylkeskommunene. Nå betaler regjeringen ut 976 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall og merutgifter innen kollektivtransport, tannhelse og videregående opplæring. Foto: Vestland fylkeskommune