Rift om stillingar innan helsefag i denne kommunen

foto
fv 61 mellom bryggja og åheim ved juvatnet Stad kommune vestland fylkeskommune vei veg trafikk biler Foto: Erling Wåge